Blog Archive

Moeilijke persoonsgebonden woorden

Ooit heb ik er wel eens van gehoord, mensen die in een getal – zoals 8 -een Barbapappa of zoiets zagen. Of mensen die bij het horen luiden van een kerkklok een andere wereld ervaren. Zelf heb ik, als ik het woord Heineken intik ik er standaard Heieneken van maak. Wij kwamen een artikel tegen

Dyslexie heeft niets met intelligentie te maken!

Gelukkig is het grotendeels voorbij, de gedachte die in vroegere tijden ertoe leidde dat je als lui en dom werd gezien. Dat, terwijl je gewoon dyslexie kon hebben. Een verhaal van een familie waar dyslexie voorkomt op de website Nieuws.nl, met als titel: “Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven, maar ze hebben

De zorg voor dyslexie is een industrie geworden

Een artikel van Follow The Money heeft nogal wat teweeg gebracht. Naar aanleiding van het artikel heeft René Peters, 2de kamerlid CDA, een aantal schriftelijke vragen gesteld. Antwoorden zijn gegeven en brengen niets nieuws. Duidelijk is wel dat er onvoldoende zicht op de cijfers is en daar wordt een nieuw onderzoek naar gedaan. Mensen die

Diverse boeken

Naast ons eigen boek “Dyslexie Tips & Trucs” geven wij het volgende boeken over Dyslexie als tip:   SPECIAL Dyslexie: stoornis of intelligentie Sjan Verhoeven en Gertrudie Boersen hebben een bedrijf in organisatieadvies, training en coaching onder de naam Dynamika. Taal is in onze maatschappij een overheersend gegeven dat bijna al onze interacties bepaalt. Als iemand dan

Verwarring van bepaalde letters

De “B” en de “D”. Buiten deze twee letters zijn er meer letters en combinaties van letters die makkelijk met elkaar te verwarren zijn. Er bestaan echter diverse ezelsbruggetjes om met dit probleem om te gaan. Een simpel ezelsbruggetje om de “b” en de “d” op de juiste wijze te gebruiken is het woord “bed“.

Een leuke reactie op onze mailinglijst!

heye Peter, De vorm weet ik al 🙂 Ik heb zelf geredeneerd dat ik een dyslexie vorm heb waarin mijn hersenen geen spel of grammatica fouten registreren behalve als word het aangeeft of het moet een erge fout zijn zoals wooxd ipv woord. maar jah, dat ik dyslecties ben weet ik al een lange tijd.

Vergeet jij ook wel eens wachtwoorden omdat jij Dyslectisch bent?

Als ook jij dit meemaakt, iedere keer als jij ergens wilt inloggen ben je het wachtwoord vergeten van de betreffende site. Vervelend en onhandig. En om overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken is wel erg makkelijk voor mensen die een wachtwoord van jou te weten zijn gekomen. Bovendien hebben de verschillende sites vaak hun eigen manier

Diepgaande testen door een psycholoog of orthopedagoog

Dyslexie kan officieel uitsluitend worden vastgesteld door een psycholoog of een orthopedagoog met een diagnostische aantekening. De diagnose “dyslexie” wordt vastgesteld op grond van twee waarneembare kenmerken. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen wat van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt. (Dyslexie op basis van spelling wordt

Belangrijke oorzaak dyslexie!

Wetenschappers ontdekken belangrijke oorzaak dyslexie! Een belangrijk wetenschappelijk onderzoek aan het Max Planck Institute (Menselijke Cognitieve en Wetenschappen van Hersenen) in Leipzig heeft recent een belangrijke ontdekking gedaan om dyslexie beter te begrijpen.   De wetenschappers hebben aangetoond dat vele dyslexie symptomen terug te voeren zijn naar een defect in het geniculate lichaam in de thalamus.

Heb jij het idee dat je collega Dyslexie, lees- en/of spellingsproblemen heeft?

Indien je één of meerdere van onderstaande signalen of uitspraken bij een collega herkent, praat er dan met hem/haar over. Je kunt je collega wijzen op de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen. Herken je de volgende signalen bij jouw collega? Hij of zij: vermijdt lees- en schrijfsituaties; doet geen moeite