Luc Koning Artikel 1

In overleg met Luc Koning zullen wij de aankomende periode een reeks artikelen van hem publiceren.

Luc Koning is Projectleider Onderzoeksproject Redzaamheidslezen bij Pravoo.

Luc maakt een serie over het onderwerp dyslexie. Iedere basisschool of SBO-school komt daarmee in aanraking. Binnen het geheel aan regels is er voor de scholen ruimte voor een eigen visie. Met die visie kan Luc u helpen. Het zal voor een groot deel gaan over technisch lezen, maar er zullen ook links worden gelegd naar de spelling en de tekstverwerking.

De artikelen zijn in PDF formaat.

Vandaag publiceren we het eerste artikel:
Artikel 1: Dyslexie; wat is het?

Noot van de redactie: Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze serie. Dat we deze plaatsen houdt niet automatisch in dat wij achter deze content staan.